top of page
Lek.png

        Aktiviteter (disse vil komme)

Aktiviteter: About
Beriket miljø.jpg

Beriket miljø

(kommer tilbake med dato for oppstart)
Her blir det lagt ut forskjellige ting, som hunden kan tilnærme seg i sitt eget tempe. Det skal ikke gis noen føringer på hunden, og ingen kommandoer skal gis

                  

Varighet: Til hunden blir ferdig/Sliten

Pris: pr. gang 150,-

                   5 klipp 650,-

                   10 klipp 1150,-

Aktiviteter: About
IMG_20201118_141216.jpg

Mental aktivisering

(kommer tilbake med dato for oppstart)
Her vil jeg legge opp til oppgaver som hunden skal løse på egenhånd.

Varighet: Til hunden blir ferdig/ Sliten

 Pris: pr. gang 150,-

         5 klipp 650,-

         10 klipp 1150,-

Aktiviteter: About
ekstra-bilde.jpeg

Sansehage

(kommer tilbake med dato for oppstart)
Her får hunden din brukt alle sine sanser.
- Lukt
- Smak
- Hørsel
- Syn
- Føle

  Varighet: Til hunden blir ferdig/Sliten

   Pris: pr.gang 150,-

          5 klipp 650,-

          10 klipp 1150,-

Aktiviteter: About
Gruppe med hunder.jpg

Sosiale turer

Dette vil bli satt opp, med

Oppmøte på Haugenstua torg

Vi går en tur sammen. Med den avstanden hunden trenger for å kunne nyte turen, og tøle seg trygg. 


Hundene vil se hverandre og lukte hverandre. Hunder trenger ikke å måtte bort til hverandre, for å være med på en sosial tur. Er det noen som kjenner hverandre fra før, så kan disse gå sammen.


Alle hunder trenger sosialt samvær med andre. Dette vil redusere utagering, og gi hundene mer selvtillit og føle seg tryggere sammen med andre. Det å føle seg trygg på tur, medfører også at de blir tryggere ellers også.

Det vil bli lagt inn en pause. Der hunder kan lære seg å finne ro, selv om det er andre hunder rund.

Etter at gåturen er ferdig, legger jeg inn litt trening på passering. Dette kan du bli med på om du ønsker.

Varighet: Ca 1,5 time

Pris:    pr.tur 150,-

          5 turer 650,-

       10 turer 1150,-

Aktiviteter: About
bottom of page